Sfidatorul - Lo Sfidante subtitrat integral in limba romanaToate fiintele  umane nascute pe minunata noastra planeta au dreptul sa traiasca o viata plina, fericita si intensa, o viata care exprima in sine irepetabila unicitate ce tanjeste dupa darul intelepciunii si care contribuie activ la imunatatirea conditiilor de viata ale intregii comunitati omenesti.
Acesr drept, aceasta mostenire naturala a unei vieti extraordinare a fost umbrita...
De catre ce?...

Ce se interpune intre noi si viata pe care o dorim, intre noi si visele pe care le dorim implinite si pacea pe care dorim sa o simtim?...
Am fost conditionati sa credem ca cava din afara noastra este cauza nefericirii dar nu este asa...

Ceva ce se manifesta in noi dezlănțuie în afara "iadul" de la care vrem să fugim, dar de care nu ne putem lipsi de. Ceva de care nu suntem conștienți, pentru că nimeni nu ne-a explicat niciodată  unde să sa cautam, cu excepția, desigur, tuturor tradițiilor de introspectie, care au o bază în Adevăr, pentru că toate, fără excepție, indică întotdeauna punctul exact unde să sa cauti și modul exact de a te elibera.

Un ansamblu de forțe acționează asupra fiecaruia dintre noi, în scopul de a ne priva de putere, de a ne face fricosi, slabi, neincrezatori, emoțional atașat de obiceiurile proaste, invatandu-ne sa amanam mai degrabă decât de a acționa. Acest ansamblu de forțe este susținut de necunoasterea noastra fata de mijloacele utilizate pentru a ne privează de putere, dar aceasta stare poate fi inactivata, pentru a permite în cele din urmă Constiintei să se desfășoare asa cum este în realitate.

Acest film documentar identifică acest ansamblu de forțe cu Sfidatorul, Oponentul. Un cuvânt de convenienta, cum ar fi un semnal indicator. Spre o realitate fata de care este timpul pentru a fi descoperita, pentru a-i face față și pentru a o răspândi.

În film, vom vedea cum adversarul ne deposedeaza de putere, ce fel de mijloace utilizează pentru a face acest lucru, și o posibilă cale de ieșire, care ne conduce spre eliberarea din interactiunea daunatoare cu acesta.

 ********************************
All human beings born on our marvelous planet Earth have the right to live a full, happy, intense Life. A Life that expresses itself in its unrepeatable uniqueness, that seeks the gift of Wisdom, and that actively contributes to the improvement of the living conditions of the entire human community.
This right, this natural heritage of an extraordinary Life, was overshadowed.
By what?

What does it stand between us and the Life we desire, the Dreams we want to achieve, the Peace we want to feel? We have been conditioned to believe that something outside us is the cause of our unhappiness, but it is not. Something that acts within us unleashes outside the hell from which we want to flee, but from which we cannot deprive of. 

Something of which we aren't conscious, because no one has ever explained us where to look; except, of course, all traditions of inner research that have a basis in Truth, because all of them, without exception, always indicate the exact point where to look and the exact way to break free.

A set of forces acts on everyone of us in order to disempower us, and make us fearful, weak, doubtful, emotionally attached to bad habits, and lead to delay rather than to act. This set of forces is supported by our not-knowledge of the means it uses to disempower us, but it can be inactivated, to finally allow the Consciousness to unfold itself towards what It really is.

This documentary movie identifies this set of forces with the word Sfidante, the Opponent. A word of convenience, like an indicator signal. Towards a reality that it's time to reveal, to face, and spread.

In the movie, we will see how the Opponent disempowers us, what kind of means it uses to do it, and a possible way out that leads us to set ourself free from its harmful interaction.

Comments

Popular posts from this blog

Indian miniatures by Aurora Art Publishers, Leningrad